2018. január 22., hétfő 1,1 °C
Ma: Vince, Artúr Holnap: Zelma, Rajmund

Általános Szolgáltatási Feltételek

 1. Megrendelő megbízza Szolgáltatót a Megrendelői hirdetés a Szolgáltató saját „OVTV” elnevezésű képújságjában történő megjelenítésére. A hirdetésért fizetendő ellenszolgáltatást (díjat) Felek a jelen szerződés attól elválaszthatatlan 1. számú mellékletében rögzítik.
 2. Szolgáltató a megrendelt hirdetés megjelenítésével sem közvetlenül, sem közvetetten nem utalhat harmadik személy termékére vagy szolgáltatására.
 3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által biztosított, a hirdetés részét képező grafikus ábrázolást, diagramot, táblázatot és térképet, szerzői jogi felhívást, védjegyet, kereskedelmi (továbbiakban: Jelzés) feltüntet, és nem hagyja el, illetve nem változtatja meg, azokat teljességükben teszi közzé. A Szolgáltató által szerkesztett képi megjelenítés, grafika a Szolgáltató tulajdonát képezi, azt tőle a Megrendelő nem követelheti, a Szolgáltató által szerkesztett grafikai megoldásokat a Szolgáltató külön, írásbeli engedélye hiányában nem használhatja fel.
 4. Megrendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Hirdetés miként került a képújságban bemutatásra. Esetleges kifogásait a írásban köteles jelezni a Szolgáltató felé. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes jelzésből eredő esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 5. A Megrendelő a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdése szerint nyilatkozik arról, hogy az e szerződés szerinti hirdetéssel megvalósuló reklám adóalanya a reklámmal kapcsolatos adózási kötelezettség őt terheli -amennyiben ennek feltételei fennállnak- adóbevallási-, adófizetési kötelezettségének eleget tesz.
 6. A jelen szerződést a felek a mellékelt szerinti alkalommal (napokon) történő megjelenésre kötik. Felek a szerződés meghosszabbításáról írásban megállapodhatnak. Folyamatos hirdetés megjelenésére irányuló szerződés esetén felek e rendelkezéstől egyértelműen azonos akaratnyilvánításukkal eltérhetnek.
 7. Az e szerződés szerinti díjak általában előre esedékesek. A díjat Szolgáltató számlázza le Megrendelő felé, aki annak a számla szerinti, a számla kiállításától számított legkésőbb 10 napon belüli történő megfizetésére köteles. Folyamatos megjelenés esetén felek e rendelkezéstől egyértelműen azonos akaratnyilvánításukkal eltérhetnek.
 8. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az e szerződés szerint általa teljesítendő ellenértéket (szolgáltatási díjat) határidőben, átutalással Szolgáltató adatainál megjelölt folyószámlájára, vagy készpénzben, a Szolgáltató házipénztárába megfizeti.
 9. A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás alkalmas az e szerződés szerinti teljesítésre, ennek megfelelően azért, hogy a hirdetés futó képújság-felületen megjelenik, így az folyamatosan eljut a lakossághoz.
 10. Megrendelő szavatol azért, hogy Szolgáltató rendelkezésre bocsátott hirdetés-tervezete, illetve az védjegyek, szövegek, grafikai- és egyéb elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát az e szerződés szerinti hirdetés céljából a Szolgáltató részére biztosítja.
 11. Szolgáltató kizárja felelősségét a közölt hirdetés félrevezető, valóságnak nem megfelelő, esetlegesen jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. Megrendelő vállalja, hogy mentesíti Szolgáltatót a fentiek egyébként Felek által nem várt bekövetkezte esetén.
 12. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint a hirdetés elhelyezését elutasítsa. A Hirdetés feladása abban az esetben is elutasításra kerül, ha Megrendelő nem a megfelelő kategóriába adta fel hirdetését, vagy a feladni kívánt szöveget mellékletként csatolta és nem a hirdetés felvételére szánt szövegmezőbe írta be. Az elutasítás tényét Szolgáltató haladéktalanul közölni köteles a Megrendelővel.
 13. Megrendelő nem használhatja Hirdetést jogellenes célokra, így különösen nem adhat engedélyt a felhasználásra más személynek obszcén, immorális, fenyegető vagy jogsértő üzenetek, vagy anyagok továbbítására, vagy a jogvédett anyagok jogsértő szétosztására, továbbterjesztésére.
 14. Szolgáltató jelen szerződést azonnali hatállyal a Megrendelőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával felmondhatja, ha Megrendelő díjfizetési, illetve jelen Szerződésben vállalt egyéb kötelezettségének határidőn belül, írásbeli felszólítása ellenére sem nem tesz eleget.
 15. Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával felmondhatja, ha Szolgáltató bármely lényeges szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
 16. Valamennyi e szerződéssel összefüggő értesítést és nyilatkozatot írásban kell rögzíteni, azt személyesen kézbesíteni, vagy a felek e szerződésben feltüntetett címére elektronikus levél útján kell a másik fél részére megküldeni.
 17. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Szolgáltató székhelye, a Tatabányai Járásbíróság, illetékességét.
 18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
[3 hete]
A rendőrség hivatalos állásfoglalása a tegnapi tragédiával kapcsolatban Gányai Balázstól, a KEMRFK szóvivőjétől.
szerző: ovtv | bővebben...
Összes hír...

Népszerű hírek

Szenzációs szarkofág-lelet Környe határában! (42166)
FRISSÍTVE! Pénteken délután fordított ki az eke egy töredéket a római kőkoporsóból, melybe vélhetően 1700 éve temettek egy nőt
Lélekmelengető (25501)
Kabátok lógnak a főtéren, meleg sálak, sapkák várják mellettük gazdájukat.
Tűzoltóink szupergyorsak – miért "késhetnek" mégis egy tűzesetnél? (25191)
A riasztási rendszer működésének tanulságai egy mopedautó porrá égése kapcsán. A válasz 360-441?
Óriási római erődöt tárnak fel a szomszédos Környén (25052)
A Magyar Nemzeti Múzeum, a pécsi és debreceni egyetem, a miskolci múzeum, Kuny Domokos Múzeum közös projektje az idei feltárás.
Vérre menő vita volt (24271)
Egy vita hevében életét vesztette egy 21 éves tatabányai férfi.
Felborult az oroszlányi munkásokat szállító kisbusz (14143)
A baleset csütörtökön reggel történt a jeges úton Kecskéd és Oroszlány között

Elérhetőségeink

Oroszlányi Médiacentrum
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.

A honlap tartalmáért felelős vezető:
Suta László üzletág-, stúdióvezető

Oroszlányi Városi Televízió
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.
Telefon: +36 (34) 748-778
info@oroszlanyivtv.hu
Stúdióvezető: Suta László

2840
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.
Telefon: +36 (34) 748-778
info@2840.hu
Főszerkesztő: Palotai Zoltán